Long Hải, Bán AB 2011 Fi , bạc 3D, odo 55k

Xe AB Fi 2011 ,

odo 55k km,

màu bạc tem 3D ,

đang chạy bình thường ,

2 vỏ mới thay .

Liên hệ

Hùng

0983470809

Long Hải